भारत सरकार लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - भारत सरकार
सभी पाठ्यक्रम आपातकालीन दुर्घटना ओपीडी और विशेष क्लीनिक निविदाएं बुक ऑनलाइन नियुक्ति पूर्व छात्र मीडिया गैलरी

पूर्व प्रधानाचार्य / निदेशक

वापस जाएं
S.No. Name Period Photo

 

 

1

 

 

डॉ के.ए. प्लैट

 

 

1916-1921

 

 

2

 

 

डॉ जी.जे. कैम्पबेल

 

 

1921-1930

 

 

3

 

 

डॉ एम ओ ब्रायन बीड़ों

 

 

1930-1932

 

 

 

4

 

 

डॉ एम वी वेब

   

 

 

5

 

 

डॉ सी एल हॉल्टों

 

 

1933-1936

 

 

 

6

 

 

डॉ आर यंग

 

 

1936-1940

 

 

 

7

 

 

डॉ एच.एम. लाजास्र्स

 

 

1940-1943

 

 

 

8

 

 

डॉ आरआर मित्तों

 

 

1943-1946

 

 

 

9

 

 

डॉ के.जे. मैक डरमोट

 

 

1946-1948

 

 

 

10

 

 

डॉ डी.पी. बाली

 

 

1948-1950

 

 

 

11

 

 

कर्नल अमीर चंद

 

 

1950-1951

 

 

 

12

 

 

डॉ कैरोल, एल, बिर्च

 

 

1951-52 & 1953-55

 

 

 

13

 

 

डॉ एच एस एन स्विफ्ट

 

 

1955-1957

 

 

 

14

 

 

डॉ एच बी पाटिल

 

 

1952-53 & 1957-58

 

 

 

15

 

 

 

1958-1959

 

 

 

16

 

 

डॉ एम चौधरी

 

 

1959-61 & 1963-69

 

 

 

17

 

 

डॉ एल वी पाठक

 

 

1961-1963

 

 

 

18

 

 

डॉ एस आचार्य

 

 

Jan 1969 – Jan 1976

 

 

 

19

 

 

डॉ एस चावला

 

 

1977-1985

 

 

 

20

 

 

डॉ कस्तूरी अग्रवाल

 

 

1985-1990

 

 

 

21

 

 

डॉ बी एम एस बेदी

 

 

1991

 

 

 

22

 

 

प्रो वीरेन्द्र एम सहगल

 

 

1991-1993

 

 

 

23

 

 

डॉ चंद्रमा आनंद

 

 

1993-1995

 

 

 

24

 

 

डॉ एस.एम. गुलाटी

 

 

1995-1996

 

 

 

25

 

 

प्रो कुसुम सहगल

 

 

1996-1999

 

 

 

26

 

 

प्रो ए.एस. बैस

 

 

2001-2003

 

 

 

27

 

 

डॉ जी के शर्मा

 

 

2003-2010

 

 

 

28

 

 

डॉ अतुल मुरारी

 

 

2010-2016